Rzeszów - kierunki

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry) 

Technik eksploatacji portów i terminali - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry) 

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów)