INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻB MUNDUROWYCH

Wszystkim słuchaczom kierunków technik ochrony fizycznej osób i mienia oraz liceum mundurowego dla dorosłych zapewniamy bezpłatne ukończenia kursu przygotowującego kandydatów do służb mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna).

Szczegóły w sekretariacie Twojej szkoły.