Chełm - kierunki

SZKOŁY POLICEALNE

Opiekun osoby starszej - czytaj więcej lub zapisz się Nowy kierunek
nauka trwa 2 lata

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - czytaj więcej lub zapisz się
w trakcie nauki kurs ochrony imprez masowych - gratis!!!
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)

Technik eksploatacji portów i terminali - czytaj więcej lub zapisz się Nowy kierunek
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)