Głogów - kierunki

SZKOŁY POLICEALNE  *  LICEA DLA DOROSŁYCH  *  GIMNAZJUM

Technik turystki wiejskiej - czytaj więcej lub zapisz się
nauka trwa 2 lata

Technik rachunkowości - czytaj więcej lub zapisz się
nauka trwa 2 lata

Opiekun osoby starszej - czytaj więcej lub zapisz się 
nauka trwa 2 lata

Technik administracji - czytaj więcej lub zapisz się * DODATKOWY KURS *
Nauka trwa 2 lata (4 semestry) 

Opiekunka dziecięca - czytaj więcej lub zapisz się
nauka trwa 2 lata
Czesne: 120 zł miesięcznie

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - czytaj więcej lub zapisz się
w trakcie nauki kurs ochrony imprez masowych - gratis!!!
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)

Technik archiwista
- czytaj więcej lub zapisz się * DODATKOWY KURS  *
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik wiertnik - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik informatyk - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik geolog - czytaj więcej lub zapisz się    *NOWY KIERUNEK*
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Opiekun medyczny - czytaj więcej lub zapisz się  *NOWY KIERUNEK*
Nauka trwa 1 rok (2 semestry) 

SZKOŁY ŚREDNIE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - czytaj więcej lub zapisz się
po Gimnazjum i 8-klasowej Szkole Podstawowej
Nauka trwa 3 lata

GIMNAZJUM

Gimnazjum dla Dorosłych zaoczne po 6-letniej Szkole Podstawowej - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 3 lata