Kłodzko - kierunki

SZKOŁY POLICEALNE

Technik usług kosmetycznych - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik turystyki wiejskiej - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Opiekunka dziecięca - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Opiekun medyczny - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 1 rok (2 semestry) 

Technik administracji - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)
 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)

Opiekun osoby starszej - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry) 

Technik eksploatacji portów i terminali - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry) 

Technik masażysta - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry) 

Technik rachunkowości - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry) 

SZKOŁY ŚREDNIE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 3 lata