Legnica - kierunki

SZKOŁY POLICEALNE

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - czytaj więcej lub zapisz się
w trakcie nauki kurs ochrony imprez masowych - gratis!!!
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik eksploatacji portów i terminali - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry) 

Technik administracji - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)