BIAŁYSTOK - KIERUNKI

SZKOŁY POLICEALNE

Technik eksploatacji portów i terminali - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Opiekun medyczny - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 1 rok (2 semestry) 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - czytaj więcej lub zapisz się
w trakcie nauki kurs ochrony imprez masowych - gratis!!!
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik administracji - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

SZKOŁY ŚREDNIE

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów)