Wałbrzych - kierunki


SZKOŁY POLICEALNE

Technik eksploatacji portów i terminali - czytaj więcej lub zapisz się Nowy kierunek 
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Asystent osoby niepełnosprawnej - czytaj więcej lub zapisz się Nowy kierunek
nauka trwa 1 rok

Opiekunka dziecięca - czytaj więcej lub zapisz się
nauka trwa 2 lata

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)

Technik administracji - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2lata (4 semestry)

SZKOŁY ŚREDNIE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - czytaj więcej lub zapisz się
po Gimnazjum i 8-klasowej Szkole Podstawowej
Nauka trwa 3 lata

Wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.