Wrocław - kierunki


SZKOŁY POLICEALNE

Technik administracji - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)
Szkoła bezpłatna 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata ( 4semestry)
Szkoła bezpłatna

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 1,5 roku ( 3 semestry)
Szkoła bezpłatna

Technik eksploatacji portów i terminali - czytaj więcej lub zapisz się 
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Opiekun osoby starszej - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry) 

Mundurowe liceum ogólnokształcące dla dorosłych - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów)